יריב אליאב

יריב אליאב

ניהול ללא תבוסה אינו
מסתיים בעקבות הצלחה או
כשלון, ניהול ללא תבוסה
נמשך כשקשה ושקל,
ניהול ללא תבוסה נמשך
יציב גם כשהסביבה סוערת

Project link
he_ILHebrew